Vernieuwen en onderhoud operatiezalen en gangen ziekenhuizen.